Што нудиме?

image

Сом


Конзумен сом со просечна големина од 3 до 5 килограми. Подмладок од сом со просечна големина од 10 до 300 грама.


Крап


Конзумен крап со просечна големина од 2 до 3 килограми. Подмладок од крап со просечна големина од 10 до 300 грама.

image